3 Kasım 2013 Pazar

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ev Ziyaretleri

EV ZİYARETLERİ

Okul öncesi eğitim kurumlarında ev ziyaretleri aile katılımı çalışmaları içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Ev ziyaretleri ile öğretmen çocuğu ve aileyi daha iyi tanıma fırsatı bulur.   Öğretmen, evi ziyaret ettiğinde ebeveynler ile arasında daha samimi ilişkiler gelişir ve ailenin güvenini kazanır. Ev ziyaretinde ilişkilerin dinamiği değişir; evde öğretmen bir “güç” figürü olarak değil bir misafir olarak algılanır. Bu koşullar altında ebeveyn, kendisini daha rahat hisseder, öğretmen ile daha fazla iletişim kurar; fikirlerini, duygularını paylaşır ve sorular sorar. Böylece ailenin değer yargıları, çocuğa karşı tutum ve davranışları, çocuktan beklentileri öğrenilir. Çocuğun ise, öğretmenin kendisini önemsediğini ve değer verdiğini düşüneceğinden özsaygısı gelişir. Ev ziyaretleri ile çocuğun yaşam alanı, ebeveynleri ile olan ilişkileri, evde aldığı sorumluluklar gözlemlenir. Sorunlu olan çocukların sorununun kaynakları öğrenilir.

Öğretmen ev ziyaretlerine; okula uyum süreci sonrasında ve çocukları tanıdığından emin olduktan, I. dönem veli toplantısında ev ziyaretleri hakkında bilgi verdikten ve velilerle bireysel görüşmeler yaptıktan sonra başlamalıdır. Ev ziyaretlerinde öğretmenin her bir çocuğu ayrı ayrı ziyaret etmesi ve bu ziyaretleri yılda iki kez gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ev ziyaretleri yapılırken sınıf öğretmeni ile birlikte bir kişi (rehber öğretmen, öğretmen, müdür, müdür yardımcısı gibi) olmalıdır. Böylece okul-aile ilişkileri desteklenir, okul-aile arasındaki işbirliği kuvvetlenir ve ailenin okula karşı bağlılık duygusu gelişir.


Ev ziyaretleri 30-40 dk. arasında sürmelidir. Bu süre içerisinde veli-çocuk gözlemi üzerine odaklanılmasına dikkat edilmelidir. Ev ziyareti sırasında sadece çay, kahve, kolonya veya şeker gibi basit ikramların kabul edilmesine özen gösterilmelidir.

Ev Ziyaretlerinin Amaçları
Ø   Çocuğun yaşadığı ev ortamını gözlemlemek.
Ø   Çocuğun anne, baba ve diğer ebeveynle olan ilişkilerini doğal ev ortamında gözlemleyerek, çocuk ve ebeveyn hakkında bilgi edinmek.
Ø  Çocuğun uyumu, gelişim gösterdiği ve desteklenmesi gereken alanlar, ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda ebeveyni bilgilendirmek.
Ø  Ebeveyne sınıfta yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.
Ø  Ebeveynin okula karşı olumlu bakış açısı geliştirmesini desteklemek, okulun hedeflerine ulaşmasında ortak hareket etmenin önemli olduğu düşüncesini paylaşmak.
Ø  Ebeveynin çocuğun sorunlarını çözmede, doğru davranışlar kazandırmada, eğitim etkinliklerinde her türlü desteğini kazanmak ve katılımlarını sağlamak.
Ø  Öğretmen - çocuk arasındaki iletişimi desteklemek.
Ø  Çocuğun okula uyum sürecini hızlandırmak.
Ø  Evin öğrenme ortamı olarak nasıl kullanılacağı konusunda model olmak.
Ø  Ev koşulları yetersiz olan çocukların ortamını zenginleştirmek.
Ev Ziyaretlerinde Neler Gözlemlenebilir?
·                     Evdeki genel sosyal-duygusal ortam
·                     Anne-babanın çocuğa karşı davranışları
·                     Çocuğun anne-babaya karşı davranışları
·                     Kardeşler arası ilişkiler
·                     Evde büyükbaba-büyükanne varlığı, çocukla iletişimi
·                     Çocuğun büyükbaba ve büyükanneye karşı tutumu
·                     Çocukla evde yaşanılan problem durumları
·                     Çocukla yaşanılan problemlerde kullanılan çözüm yolları
·                     Evdeki kurallar
·                     Çocukla beraber konulan kurallar
·                     Çocuğun evdeki sorumlulukları
·                     Çocuğun okuldaki sorumluluklarının evde devamlılığı
·                     Çocuğun evde yapmaktan hoşlandığı şeyler
·                     Anne-babanın çocukla vakit geçirirken yaptığı etkinlikler
·                     Çocuğun eğitim materyallerinin yaş ve gelişim özelliklerine uygunluğu
·                     Ev koşulları (çocuğun kendisine ait odası, yatağı olup olmaması gibi)
·                     Beslenme ve sağlık
·                     Temizlik ve hijyenÖğretmen ev ziyaretinde yukarıda belirtilen konularda gözlem yapar. Ev ziyareti sırasında not alınmamasına, gözlemlerin sonradan “Ev Ziyareti Gözlem Formu” na kaydedilmesine dikkat edilmelidir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder